سفارش تبلیغ
صبا
خداوند، کریم است و کَرَم را دوست می دارد، خوهای والا را دوست می دارد و خوهای پست را ناخوش می دارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
یکشنبه 90 اسفند 21 , ساعت 11:4 عصر

چگونه توانستم اضطراب امتحانی دانش آموزی را برطرف کنم

 مــــقدمه وبیان مسئله:ارزشیابی حلقه ای از زنجیره یادگیری است .در واقع بدون آن فرایند آموزش نمی تواند معنی دار باشد .امتحان یا ارزش سنجی به منظور تکمیل یادگیری ها صورت می گیرد .اضطراب امتحان به عنوان یک پدیده متداول ?رابطه تنگاتنگی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد.دانش آموزی که به خوبی مواد وموضوعات درسی کلاسی را فرا گرفته اما قادر به بیان دانسته های خویش در امتحان نمی باشد دچار نگرانی وتشویش اذهان می شود

تعیین هدف

شناسایی ودرمان اضطراب امتحان  توصیف وضعیت موجود

 فاطمه در بین دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی ?در سطح نسبتا خوبی مشغول به تحصیل می باشد .این دانش آموز از قدرت یادگیری خوبی برخورداربوده واز جمله دانش آموزان فعال بخصوص در کارهای گروهی می باشد.اما نمرات فاطمه در هنگام امتحان کتبی در مقایسه با کارکرد کلاسی در سطح پایین تری قرارا دارد واین اختلاف نمره? باعث تعجب من شده بود که تصمیم به ریشه یابی این مسئله گرفتم .طی مشاهدات متعدد از رفتار این دانش آموز به هنگام شروع جلسه امتحان کتبی? متوجه شدم که او دچار اضظراب شدید می شود تا حدی که آموخته ها ودانسته هایش را فراموش می کند .حتی برای اطمینان بلافاصله بعد از یکی از جلسات امتحان کتبی سوالات امتحانی را بصورت شفاهی از او پرسیدم وبا تعجب مشاهده کردم که او پاسخ برخی سوالات راکه در ورقه ننوشته بود به راحتی جواب می داد .

نشانه های اضطراب

1- موقع امتحان دست هایش می لرزید وعرق می کرد .

2- دچار رنگ پریدگی می شد.

3- حالت تهوع به او دست می داد .

4- در جلسه امتحان اگر جواب سوالی را نمی دانست گریه می کرد .

گـــــرد آوری شواهد1

 الف ) درمصاحبه با پدر ومادر فاطمه به این مسئله پی بردم که در انجام برخی از کارهای خانه ومسئولیتهایی که به او محول می شود ترس وواهمه داردونیز مادر فاطمه اظهار داشت که مدام نگران آن است که نتواند تکالیفش را به خوبی انجام دهد.

ب) در گفتگویی که با دانش آموز داشتم اظهارمی  داشت که وقتی خواهرم در خانه از من درس می پرسد براحتی جواب می دهم وهمه را بلدهستم .

 تجزیه وتحلیل اطـــــلاعات

 1- چرا فاطمه با وجود استعداد خوب ?نتیجه مطلوبی به دست نمی آورد ؟

2- چرا در هنگام امتحان آشفته است ؟

3- چگونه می توان این حالت را درمان کرد ؟

4- چه کسانی زمینه ی اضطراب فاطمه را فراهم نموده اند .

5- چه چیز باعث تشدید اضطراب می شود ؟

 انتخاب راه حــــل های مختلف

 1- قبل از رفتن به سر جلسه امتحان کمی نرمش کنید .

2- از روش های آرام سازی جسمانی استفاده کنید.

3- افکار منفی را شناسایی کنید .

4- روش های به خاطر سپاری وباز آفرینی مطالب درس را تمرین وتکرار کنید .

 اجرای راه حــــل مناسب  

 1- با توجه به راهکارهای ذکر شده چندین بار زیر نظرم در ساعات بیکاری ونیز در زنگ های ورزش تمرین آرام سازی تنفسی و عظلانی را انجام می داد.

2- در مدرسه نیز مشاهده کردم که فاطمه قبل از امتحان در حیاط مدرسه نرمش می کند .

3- قبل از امتحان به او خبر می دادم که سوالات بسیار آسان است .

4- قبل از امتحان سوالات را بصورت شفاهی از او می پرسیدم .

گــــردآوری اطلاعات وشواهد 2 

 در اولین امتحان که در آن شرکت کرد مشاهده کردم که :

1- نسبت به جلسا ت قبل آرام تر است .

2- دست هایش نمی لرزید .

3- گریه نمی کرد .

4- با آرامش به تمامی سوالات پاسخ می داد .

5- رنگ پریده وپریشان احوال نیست .

 نتیـجه گیــــری

 بعد از امتحان نوبت اول که اوراق امتحانی تصحیح شد معلوم بود که فاطمه بدون ترس واضطراب به سوالات جواب داده است .بنابراین ثابت شدکه در ایام ارزشیابی وامتحان اگر اولیاء ومربیان دست به دست هم دهند یعنی در منزل ومدرسه بادانش آموزبه صورت محبت آمیز رفتار نمایند می تواند چندین برابر اضطراب آن ها را کاهش داده وافرادی موفق تحویل جامعه دهند .

منـــابع 

1- حودایی اعتماد به نفس ?ناشر دکلمه گردان

2- کریمی عبدالعظیم تعلیم وتربیت نامرئی ?موسسه منادی تربیتلیست کل یادداشت های این وبلاگ