سفارش تبلیغ
صبا
همنشینی با حکیمان، زندگی بخش خردها و درمان جانهاست . [امام علی علیه السلام]
 
جمعه 91 مهر 28 , ساعت 8:0 صبح

قرآن در بیان امام خمینی (ره)
قرآن و اسلام
1-    قرآن، طرح جامع مکتب اسلام است.
2-    اسلام و "قرآن مجید" ما را پیروزکرد.
3-    ما همه تابع قرآن کریم و تابع موازین اسلام هستیم.
4-    ما همه می‌خواهیم تابع قرآن کریم و اسلام عزیز باشیم،‌قرآن و اسلام‌ زیز همه چیز ما را اداره می‌کند.
5-    قرآن و اسلام، مهجور و مظلوم است.
6-    پشتوانه‌ی همه‌ی شما اسلام و قرآن است.
7-    اسلام و قرآن کریم آمده‌اند که انسان را با همه‌ی ابعادی که دارد بسازند و تربیت کنند.
8-    بزرگان ما در راه حفظ اسلام و احکام قرآن کریم کشته شدند و فداکاری‌ها کردند تا توانستند اسلام را تا امروز حفظ کنند و به دست ما برسانند.
9-    ما برای آن نهضت کردیم که قوانین اسلام و قوانین قرآن در کشور ما حکومت کند.
10-    شما برای اسلام قیام کردید و پشتیبان شما اسلام است و کسی که پشتیبان او قرآن و اسلام باشد پیروز است.
قرآن و هدایت
1-    هیچ جا بهتر از قرآن نیست، هیچ مکتبی بالاتر از قرآن نیست،این قرآن است که ما را به «مقاصد عالیه» هدایت می‌کند.
2-    قرآن کتاب هدایت و مبدأ نور است.
3-    قرآن، آخرین کتاب انسان‌سازی و «کتاب هدایت» و مبدأ نور است.
4-    آرمان اصلی «وحی» این بوده است که معرفت به حق تعالی را ایجاد کند.
5-    قرآن، «کتاب هدایت» و راهنمای سلوک انسانیت و مربی نفوس و شفای امراض قلبیه و نور بخش سیرالی الله است.
6-    قرآن، صحیفه‌ی الهیه و کتاب احیای قلوب به حیات ابدی و کتاب علم و معارف الهیّه است و به شؤون الهیّه « جلّ علا» دعوت می‌کند.
7-    وظیفه‌ی سالک الی الله،‌آن است که خود را به قرآن شریف، عرضه دارد.
8-    قرآن همه چیز دارد:‌سیاست دارد، فقه دارد، فلسفه دارد،‌همه چیز دارد و انسان باید همه‌ی احتیاجاتش را از قرآن تأمین کند.
9-    قرآن، غنی‌ترین کتاب‌های عالم در «تعلیم و تربیت» است.
10-    ما،‌قرآن شریفی داریم که همه مسائل در آن هست.
11-    قرآن، انسان را به تقوا،‌اخلاق و به خوبی دعوت می‌کند.
قرآن و مسلمانان
1-    هر چه در راه خدا و قرآن بدهیم افتخار ماست و راه حق است.
2-    آن چه مهم است این است که مسلمین به اسلام و قرآن عمل کنند.
1-    جوانان عزیزم! که چشم امید من به شماست: با یک دست قرآن و با دست دیگر سلاح را برگیرید.
3-    قرآن، «محور وحدت مسلمین» است.
4-    قرآن کریم بین مسلمین عقد اخوت خوانده است.
5-    سراسر حقایق قرآن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم می‌زند.
2-    مشکل بزرگ مسملین این است که قرآن کریم را کنار گذاشته‌اند و تحت لوای دیگران در آمده‌اند.
قرآن و بشریت
1-    قرآن مجید وسنت، شامل همه‌ی دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت  و کمال خود احتیاج دارد.
2-    قرآن کریم سعادت همه‌ی بشر را بیمه کرده است و هر کس در زیر بیرق او واقع بشود، در دنیا و آخرت،«سعید» است.
3-    قرآن، مشتمل بر تمام معارف و تمام مایحتاج بشر است.
4-    قرآن کریم یک سفره‌‌ای است که خدای تبارک و تعالی به وسیله‌ی پیغمبراکرم (ص) در بین بشر گسترده است که هر کس به مقدار استعداد خودش استفاده کند.
5-    قرآن، یک سفره‌ی گسترده‌ای است که از ازل تا ابد همه‌ی قشرها می‌توانند از آن استفاده کند.
6-    قرآن، رحمتی است برای همه‌ی بشر و پیامبر اسلام (ص) یک رحمتی است برای عالمین و در همه‌ی امور، رحمت است.
7-    قرآن نسخه‌ی نجات دهنده‌ی بشر است.
8-    قرآن کریم به همه‌ی ما و به همه‌ی بشر حق دارد،سزاوار است که در راه او فداکاری کنیم.
9-    قرآن آمده که آدم درست کند.
قرآن وجامعه
1-    ما می‌خواهیم قرآن کریم و دستورات رسول اکرم (ص) را در این کشور پیاده کنیم.
2-    قرآن کتاب تربیت و انسان‌سازی است.
3-    قرآن، کتاب دعوت و کتاب اصلاح جامعه است.
4-    مهذب شوید و با شناخت مبانی نورانی قرآن، ملت را بیدار سازید.
5-    باید تمام جناح‌ها،‌از هر طبقه، بدانند که جز در سایه‌ی اسلام و در زیر پرچم توحید و قرآن،‌راه‌ پیروزی، مسدود است.
6-    تا «پرچم قرآن» بر فراز ملت ماست، پیروز است.
7-    قرآن برای همه است و سعادت همه را بیمه می‌کند.
8-    قرآن کریم، محتاج به فداکاری‌ قشرهای ملت است.
9-    قرآن،‌یک سفره‌ی پربرکت است که پهن شده تا همه‌ی قشرها از آن استفاده کنند.
عظمت قرآن
1-    قرآن، کتاب همه اعصار است.
3-    این قرآن ما را به مقاصد عالیه‌ای دعوت می‌کند که در باطن ذاتمان توجه به او هست و خودمان نمی‌دانیم.
4-    همه‌ی سعادت عالم در «لیلـة القدر» نازل شده است و از این جهت از همه‌ی شب‌های عالم بالاتر است.
2-    قرآن، صحیفه‌ی الهیه و کتاب احیای قلوب به حیات ابدی و کتاب علم و معارف الهیه است و به شؤون الهیه «جل‌ّ و علا» دعوت می‌کند.
3-    خداوند بر دنیا منت گذاشت که قرآن را فروفرستاد.
4-     قرآن، کتاب تحرک و جنبش است.
5-    اگر قرآن نبود باب «معرفـة الله» بسته بود الی الابد.
6-    قرآن، «دعای نازل» است همان گونه که دعا،«قرآن صاعد» است.
7-    قرآن، تجلی وحی الهی بر قلب مبارک نبی اکرم (ص) و نهج‌البلاغه،‌انعکاس آن از قلب نورانی علی (ع) است.
8-    قرآن یک «ودیعه الهی» است.
5-    قرآن کریم، کتابی است که از صدر اول تا به حال،‌یک کلمه و یک حرف، کم و زیاد نشده است.
9-    قرآن، «سخن خدا» با انسان است.
6-    قرآن، یک سفره‌ی گسترده‌ای است از ازل تا ابد که همه‌ی اقشار بشر می‌توانند از آن استفاده کنند.
عمل به قرآن
1-    ما باید قرآن را سرلوحه‌ی همه‌ی امورمان قرار دهیم.
2-    ما مکلفیم که هر قدر می‌توانیم زیر پرچم قرآن برویم،‌هر قدر که به قرآن عمل کردید، زیر پرچم آن رفتید،‌پرچم قرآن، «عمل به قرآن» است.
3-    آن چه مهم است این است که مسلمین به اسلام و قرآن عمل کنند.
7-    ای فرزندان برومند اسلام، حوزه‌ها و دانشگا‌ه‌ها را با توجه به شئونات قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن بیدار کنید و «تدریس قرآن» را در هر رشته‌ای که باشد، مد نظر و مقصد اعلای خود قرار دهید.
4-    آن چه مهم است این است که مسلمین به اسلام و قرآن عمل کنند.
5-    قرآن،‌باید در تمام شئون زندگی ماحاضر باشد.
6-    ما امروز مفتخریم که می‌خواهیم مقاصد «قرآن و سنت» را پیاده کنیم.
7-    بچه‌های ما باید تربیت قرآنی بشوند.
تلاوت قرآن
8-    قرآن آیات الهی است و انگیزه‌ی «بعثت»،‌آوردن این کتاب و تلاوت کردن این آیه‌ی عظیم الهی است.
1-    انگیزه‌ی بعثت، آوردن این کتاب بزرگ است و «تلاوتکردن این کتاب بزرگ» و این آیه‌ی عظیم الهی است.
2-    «قرائت قرآن» و حاضر بودن قرآن در تمام شؤون زندگی انسان،‌از امور لازم است.
توسل به قرآن
9-    ای قطره‌ها به دریا متصل شوید تا محفوظ باشید و الاّ مستهلک می‌شوید و از بین می‌روید، ای افکار کوتاه، بیدار شوید،‌خودتان را متصل کنید به این دریا،‌دریای الوهیت،‌دریای نبوت و دریای قرآن.
10-    مادامی که در پناه قرآن هستیم بر دشمنان غلبه خواهیم کرد.
11-    اتکا شما به قرآن باشد.
12-    این طرف و آن طرف نروید، هیچ جایی بهتر از قرآن نیست.
13-    هان!‌ای قطره‌های جدا از اقیانوس قرآن اسلام، به خود آیید و به این اقیانوس‌ الهی متصل بشوید.
14-    قرآن کریم پناه همه‌ی ماست.
قرآن و دشمنان
1-    مادامی که در پناه قرآن هستیم بر دشمنان غلبه خواهیم کرد.
2-    آمریکاست که اسلام و قرآن مجید را به حال خود مضر می‌داند و می‌خواهد آن‌ها را از جلوی راه‌خود بردارد.
3-    هدف اصلی دولت‌های استعمارگر، محو قرآن، اسلام و علمای اسلام است.
قرآن ، آزادی و استقلال
1-    قرآن، شما را آزاد قرار دادهاست و قرآن،‌استقلال شما را بیمه کرده است.
2-    استقلال و آزادی در پیروی از قرآن کریم و رسول اکرم (ص) است.
3-    ما از آزادی منهای قرآن و از استقلال منهای اسلام، بیزار هستیم.
4-    ما آزادی در پناه قران را می‌خواهیم.
5-    اگر تمام آزادی‌ها را به ما بدهند و تمام استقلال‌ها را به ما بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگیرند، نمی‌خواهیم.
نور قرآن
1-    قرآن، عالم را «نور علی نور» می‌کند و ما باید به این نور و به این اقیانوس نور پی ببریم.
2-    قرآن کتاب هدایت و مبدأ نور است.
3-    قرآن،آخرین کتاب انسان‌سازی و «کتاب هدایت» و مبدأ نور است.
4-    قرآن، نور است و این «مشعل نور» باید در دست انسان‌های نورانی باشد.
5-    قرآن، نوری است که قلوب انسان‌ها را از حجاب‌ها و ظلمات می‌رهاند.
انس با قرآن
1-    ای قطره‌ها به دریا متصل شوید تا محفوظ باشید و الا مستهلک می‌شوید و از بین می‌روید، ای افکار کوتاه،‌بیدار شوید، خودتان را متصل کنید به این دریا،‌دریای الوهیت، دریای نبوت و دریای قرآن.
2-    قرآن، برای استفاده‌ی همه طبقات آمده است،‌هر کس به مقدار استعداد خود.
3-    از انس با قرآن، این «صحیفه‌ی الهی و کتاب هدایت» غفلت نورزید.
تدبر در قرآن
1-    تدبر در قرآن، انسان را به مقامات بالاتر و والاتر هدایت می‌کند.
2-    فرزندم! با قرآن، این کتاب بزرگ معرفت آشنا شو و با قرائت آن راهی به سوی محبوب،‌باز کن و تصور مکن که قرائت بدون معرفت اثری ندارد که این وسوسه‌ی شیطان است، این کتاب از طرف محبوب است برای تو و برای هر کس و نامه‌ی محبوب است، گرچه عاشق و محب، مفاد آن را نداند.
آموزش قرآن
1-    تدریس قرآن،‌در هر رشته‌ای از آن را مدنظر و مقصد اعلای خود قرار دهید.

لیست کل یادداشت های این وبلاگ