سفارش تبلیغ
صبا
هر که خوش نیّت گردد، پاداشش فراوان شود، زندگی اش خوش گردد و دوستی اش [بر دیگران [لازم شود . [امام علی علیه السلام]
 
پنج شنبه 91 آبان 18 , ساعت 12:0 عصر

بازی های بومی – محلی

تعریف

بازی های بومی به بازی هایی اطلاق می شود که در منطقه یا محله خاصی اجرا شوند در بازهای محلی وسعت تحت پوشش بازی بیشتر شده و اختصاص به استان یا استان هایی دارد که دارای وجوهاتی مشترک مانند آب و هوا ، زبان و ... باشد. در سرزمین پهناور و کهنسال ما ایرانیان با وجود تنوع در آب و هوا و گوناگونی ریشه های فرهنگی ، بازی و سرگرمی های رایج در میان مردم نیز از تنوع و گستردگی برخوردار است . هیچ کس نمی داند از چه زمانی این بازی ها و توسط چه کسانی آغاز شده اند آن چه مهم است این است که تغییر در شیوه های زندگی مردم ، گسترش شهر نشینی و صنعتی شدن و پیدایش فن آوری های نوین بسیاری از بازی های سنتی را منسوخ کرده و یا به حاشیه رانده است بازی های بومی- محلی کشورمان می تواند به عنوان احیا کننده فرهنگ ،آداب و رسوم گذشتگان نقش موثری در ارتقاء شخصیت و هویت ملی داشته باشد و همچنین به عنوان منبعی موثر در توسعه و ترویج ورزش همگانی استفاده شود. از اینرو استفاده از انواع بازی های بومی –محلی متناسب با فرهنگ و اقلیم محل آموزش در برنامه درسی تربیت بدنی توصیه می شود.

نکات اساسی در انتخاب بازی های بومی – محلی

در انتخاب بازی های مناسب برای اجرا در مدرسه توجه به نکات زیر ضروری است:

-         کمک به تقویت توانایی های جسمانی ، ذهنی و عاطفی دانش آموزان در راستای اهداف برنامه درسی تربیت بدنی

-         ارائه الگوی مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان

-         تزریق شادابی و نشاط

-         به نمایش گذاردن ارزش های فرهنگی و سنن پسندیده تاریخی و قالب بازی

-         متناسب بودن فضای مورد نیازی بازی با فضای آموزشگاه

-         توجه به رعایت نکات ایمنی و بهداشتی

-         جذابیت بازی

-    داشتن ظرفیت های مناسب برای تغییر در قوانین ومقررات بازی و متناسب سازی آن با ویژگی های سنی دانش آموزان .لیست کل یادداشت های این وبلاگ