سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
[ و او را از ایمان پرسیدند ، فرمود : ] ایمان بر چهار پایه استوار است ، بر شکیبایى ، و یقین و داد و جهاد . و شکیبایى را چهار شاخه است : آرزومند بودن ، و ترسیدن ، و پارسایى و چشم امید داشتن . پس آن که مشتاق بهشت بود ، شهوتها را از دل زدود ، و آن که از دوزخ ترسید ، از آنچه حرام است دورى گزید ، و آن که ناخواهان دنیا بود ، مصیبتها بر وى آسان نمود ، و آن که مرگ را چشم داشت ، در کارهاى نیک پاى پیش گذاشت . و یقین بر چهار شعبه است : بر بینایى زیرکانه ، و دریافت عالمانه و پند گرفتن از گذشت زمان و رفتن به روش پیشینیان . پس آن که زیرکانه دید حکمت بر وى آشکار گردید ، و آن را که حکمت آشکار گردید عبرت آموخت ، و آن که عبرت آموخت چنان است که با پیشینیان زندگى را در نوردید . و عدل بر چهار شعبه است : بر فهمى ژرف نگرنده ، و دانشى پى به حقیقت برنده ، و نیکو داورى فرمودن ، و در بردبارى استوار بودن . پس آن که فهمید به ژرفاى دانش رسید و آنکه به ژرفاى دانش رسید از آبشخور شریعت سیراب گردید ، و آن که بردبار بود ، تقصیر نکرد و میان مردم با نیکنامى زندگى نمود . و جهاد بر چهار شعبه است : به کار نیک وادار نمودن ، و از کار زشت منع فرمودن . و پایدارى در پیکار با دشمنان ، و دشمنى با فاسقان . پس آن که به کار نیک واداشت ، پشت مؤمنان را استوار داشت ، و آن که از کار زشت منع فرمود بینى منافقان را به خاک سود ، و آن که در پیکار با دشمنان پایدار بود ، حقى را که بر گردن دارد ادا نمود ، و آن که با فاسقان دشمن بود و براى خدا به خشم آید ، خدا به خاطر او خشم آورد و روز رستاخیز وى را خشنود نماید . و کفر بر چهار ستون پایدار است : پى وهم رفتن و خصومت کردن و از راه حق به دیگر سو گردیدن و دشمنى ورزیدن . پس آن که پى وهم گرفت به حق بازنگشت ، و آن که از نادانى فراوان ، خصومت ورزید ، از دیدن حق کور گشت ، و آن که از راه حق به دیگر سو شد ، نیکویى را زشت و زشتى را نیکویى دید و مست گمراهى گردید ، و آن که دشمنى ورزید راهها برایش دشوار شد و کارش سخت و برون شو کار ناپایدار . و شک بر چهار شعبه است : در گفتار جدال نمودن و ترسیدن و دو دل بودن ، و تسلیم حادثه‏هاى روزگار گردیدن . پس آن که جدال را عادت خود کرد ، خویش را از تاریکى شبهت برون نیاورد ، و آن که از هر چیز که پیش رویش آمد ترسید ، پیوسته واپس خزید ، و آن که دو دل بود پى شیطان او را بسود ، و آن که به تباهى دنیا و آخرت گردن نهاد هر دو جهانش را به باد داد . [ و پس از این سخن گفتارى بود که از بیم درازى و برون شدن از روش کارى که در این کتاب مقصود است نیاوردیم . ] [نهج البلاغه]
 
سه شنبه 92 دی 10 , ساعت 6:0 صبح

 

راه های آموزش و  تقویت املا در دوره ی ابتدایی بخصوص پایه ی اوّل:

1- روان خوانی و درست خواندن متن دروسبا اندکی تمرین ایجاد انگیزه وشوق وعلاقه به خواندن در دانش آموزان برای یادگیری وبه کار بستن آموخته های دانش آموزان در خواندن برخی کلمات یا جملات ساده در متن کتب مختلف.

2- یادگیری و حفظ حروف الفبای فارسی با بازی وتمرین واستفاده از شیوه های متنوع آموزش که به مذاق دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی خوش آید.

3- بخش کردن و صدا کشی کلمات به صورت انتزاعی کاری خسته کننده برای دانش آموز است. بهتر است پس از مدّتی کار با این روش، به سراغ روش های دیگر برویم مانند  جدول بدین صورت که یک کلمه بنویسیم و به تعداد حرف و صدای آن، جلویش گردی بکشیم با این کارهم کلمه وهم صداهای در بطن کلمه در معرض دید دانش آموز قرار می گیرد واین مسئله یعنی تمرین وممارست همراه با دیدن آن چه که باید بیاموزد به یادگیری بیشتر می انجامد  .(همانند برخی از تمرین های  بنویسیم).

4- تمرین با جدول ترکیب صامت با مصوّت:شاید این کار موفق ترین روش آموزش باشد  اگر با استفاده از این جدول کلمه بسازیم ودر این کار تا آن جا مداومت به خرج دهیم که این کار ملکه ی ذهن دانش آموز شود نتیجه ای حاصل خواهد شد که حتی برای ما نیز شگفت انگیز خواهد بود .برای این کار جدول ترکیب صامت مصوته ها را پیشنهاد می کنیم که نمونه ی آن در لوحه ی 10 کتاب قرآن پایه ی اول آمده است

5- درب نوشابه:انجام آموزش در قالب بازی با کمک درب نوشابه که حروف را داخل درب نوشابه می نویسیم ودانش آموزان حروف را می خوانند .

6- انواع بازی: بهترین راه است. زیرا همه بازی را دوست دارند، خسته نمی شوند، در ذهن بهتر نقش می بنددمانند مورد شماره ی قبل که ذکر شد وموارد دیگر مانند نوشتن روی ماسه ، نوشتن روی شیشه های بخار گرفته ، نوشتن با اشاره ی انگشت در هوا و....

7- کلمه سازی: حروف الفبا را به صورت کارت های خیلی کوچک در می آوریم. بچّه ها را گروه بندی می کنیم و کارت ها را به تعداد مساوی با حروف مساوی بین آن ها تقسیم می کنیم. در مدّت زمان مشخّص، هر گروهی که کلمات بیش تری با تعداد حروف بیش تر درست کند، برنده است. در این بازی حروف پرکاربرد، باید با تعداد بیش تری در اختیار هر گروه باشددانش آموزان باید با حروف به شکل غیر آخر یا غیر اول که مورد نظر ماست کلمه بسازند .

بهتر است این کار را به شکل بازی های گروهی انجام دهیم

8- به کاربردن کلمه های درس در جمله: شاید بعد از ترکیب صامت مصوت ها مهمترین واثر بخش ترین تمرین کار در آموزش نوشتاری باشد .

9- به کاربردن وضعیت نوشتن نقطه نسبت به شکل حروف یعنی محل قرارگرفتن نقطه در پایین یا بالا و تعداد نقطه

10- دادن تمرین های متفاوت جهت شمارش دندانه ها

11- گفتن املاء پای تخته ازجملاتی از درس که در آن بعضی از  کلمه هایی که ارزش املائی دارندبه کار رفته باشد  .

12- پیدا کردن املای صحیح کلمات از روی کتاب توسط دانش آموز، که لازم است موارد اشتباه دانش آموز توسط معلم مشخص شده باشد مانند کشیدن خط زیر کلمات اشتباه

13- در صورت امکان موقع تصحیح نمودن املاء ، دانش آموزان را انفرادی نزد خود فراخوانده تا به غلط املائی خود توجه کنند .

14- در قرائت املاء ، جملات از هم گسیخته و بی ربط ( کلمه به کلمه ) گفته نشود بلکه لازم است جمله به طور کامل ادا شود واگر جمله طولانی باشد هر بار چند کلمه گفته شود  .

15- متن املائی را که می خواهیم به دانش آموز بگوییم ، انتخاب می کنیم و یک بار می خوانیم تا دانش آموزان ارتباط معانی کلمات و مضمون کلی مطلب را درک کنند وبرای نوشتن املاء آمادگی کامل را کسب نمایند .

      تهیه کننده زهرا صفریان سرگروه آموزشی پایه ی اول ابتدایی شهرستان بیجار در سال تحصیلی 93--92

 

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ