سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
به رگهاى دل این آدمى گوشتپاره‏اى آویزان است که شگفت‏تر چیز که در اوست آن است ، و آن دل است زیرا که دل را ماده‏ها بود از حکمت و ضدهایى مخالف آن پس اگر در دل امیدى پدید آید ، طمع آن را خوار گرداند و اگر طمع بر آن هجوم آرد ، حرص آن را تباه سازد ، و اگر نومیدى بر آن دست یابد ، دریغ آن را بکشد ، و اگر خشمش بگیرد بر آشوبد و آرام نپذیرد ، اگر سعادت خرسندى‏اش نصیب شود ، عنان خویشتندارى از دست بدهد ، و اگر ترس به ناگاه او را فرا گیرد ، پرهیزیدن او را مشغول گرداند ، و اگر گشایشى در کارش پدید آید ، غفلت او را برباید ، و اگر مالى به دست آرد ، توانگرى وى را به سرکشى وادارد ، و اگر مصیبتى بدو رسد ناشکیبایى رسوایش کند ، و اگر به درویشى گرفتار شود ، به بلا دچار شود ، و اگر گرسنگى بى طاقتش گرداند ، ناتوانى وى را از پاى بنشاند ، و اگر پر سیر گردد ، پرى شکم زیانش رساند . پس هر تقصیر ، آن را زیان است ، و گذراندن از هر حد موجب تباهى و تاوان . [نهج البلاغه]
 
شنبه 93 آبان 17 , ساعت 11:49 صبح


از خدا خواستم عادت های زشت مرا ترک دهد.
خدافرمود:خودت بایدآن ها رارهاکنی
از او درخواست کردم فرزند معلولم را شفادهد.
فرمود:لازم نیست روحش سالم است،جسمش هم که موقت است.
ازاو خواستم لااقل به من صبر عطاکند.
فرمود:صبر حاصل سختی ورنج است عطاکردنی نیست،آموختنی است.
گفتم مراخوشبخت کن.
فرمود:نعمت از من ،خوشبخت شدن از تو.
از او خواستم مراگرفتار درد وعذاب نکند.
فرمود:رنج از دلبستگی های دنیا جدا وبه من نزدیکترت می کند.
از او خواستم روحم را رشد دهد.
فرمود:نه تو خودت باید رشد کنی، من فقط شاخ وبرگ اضافی ات راهرس می کنم تا بارور شوی.
از خدا خواستم کاری کند که از زندگی لذت ببرم.
فرمود:برای این کار من به تو زندگی داده ام.
از خدا خواستم کمکم کند همان قدر که مرا دوست دارد.کاری کند که من هم دیگران را دوست بدارم.
فرمود:آها بالاخره اصل مطلب دستگیرت شد.لیست کل یادداشت های این وبلاگ