سفارش تبلیغ
صبا
حسد چون کم بود ، تن درست و بى غم بود . [نهج البلاغه]
 
شنبه 93 آبان 17 , ساعت 11:49 صبح


از خدا خواستم عادت های زشت مرا ترک دهد.
خدافرمود:خودت بایدآن ها رارهاکنی
از او درخواست کردم فرزند معلولم را شفادهد.
فرمود:لازم نیست روحش سالم است،جسمش هم که موقت است.
ازاو خواستم لااقل به من صبر عطاکند.
فرمود:صبر حاصل سختی ورنج است عطاکردنی نیست،آموختنی است.
گفتم مراخوشبخت کن.
فرمود:نعمت از من ،خوشبخت شدن از تو.
از او خواستم مراگرفتار درد وعذاب نکند.
فرمود:رنج از دلبستگی های دنیا جدا وبه من نزدیکترت می کند.
از او خواستم روحم را رشد دهد.
فرمود:نه تو خودت باید رشد کنی، من فقط شاخ وبرگ اضافی ات راهرس می کنم تا بارور شوی.
از خدا خواستم کاری کند که از زندگی لذت ببرم.
فرمود:برای این کار من به تو زندگی داده ام.
از خدا خواستم کمکم کند همان قدر که مرا دوست دارد.کاری کند که من هم دیگران را دوست بدارم.
فرمود:آها بالاخره اصل مطلب دستگیرت شد.لیست کل یادداشت های این وبلاگ