سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
برادرت را با نیکویى بدو سرزنش کن ، و گزند وى را به بخشش بدو به وى بازگردان . [نهج البلاغه]
 
شنبه 91 شهریور 25 , ساعت 11:27 عصر

اَعوذُ بِاللّهِ مِن اَلشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ اللهِ الَّحمنِ الرَّحیمِ
 قنوت یعنی خود را در دست ها نهادن و تقدیم خدا کردن؛ سعی کنیم ضمن حفظ این نیایش های قرآنی, آن ها را در قنوت نمازهایمان بخوانیم.
 
1- اَلحَمـدُ لِلّهِ رَبّ ِ الـعالَـمینَ (2)                                                    حمد
     ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است.
2- قُل اِنَّ صَلاتی وَ نُـسُـکی وَ مَحـیای وَ مَـماتی لِلّهِ رَبّ ِ الـعالَمینَ (162) لاشَریک َلَهو                                                                                      اَنعام
    بگو ، نماز وعبادات من، زندگی ومرگ من، همه برای خدا، پروردگار جهانیان است، که شریکی ندارد؛
3- سُبحانَ رَبِّکَ رَبّ ِ العِزَّةِ عَمّا یصِـفونَ (180) وَ سَلامٌ عَلی المُرسَلینَ(181) وَ الحَمـدُ لِلّهِ رَبّ ِ الـعالَمینَ (182)             صافات
 منزّه است پروردگار تو، صاحب عزّت و بزرگی، از آنچه وصف می کنند.
و سلام بر فرستادگان وستایش ویژه ی خداوند، پروردگار جهانیان است.
4- رَبّ ِ هَب لی مِن لَدُنکَ ذُرِّیةً طَیبَةً اِنَّکَ سَمیعُ الدُّعآءِ (38)
     بارالها ! از جانب خود فرزندی پاک عطایم کن که تو شنوای دعایی         آل عمران                                                                 
5- رَبِّ اغفِر لی وَ لِاَخی وَ اَدخِلنا فی رَحمَتِکَ  وَ اَنتَ اَرحَمُ الرّاحِمینَ (151)                                                                                                                                                                
     بارالها ! مرا و برادرم را بیامرز و ما را در پناه رحمت خود درآور ، تو از همه ی مهربانان مهربانتری!           اِعراف
6- رَبِّ اجعَلنی مُقیـمَ الصَّـلاةِ وَ مِن ذُرِّیتی ؛
رَبَّـنا وَ تَـقَبَّـل دُعآءِ (40)
رَبَّنَا اغـفِر لی وَ لِوالِدَیَّ وَ لِلـمُؤمِـنیـنَ یَومَ یَـقومُ الحِـسابِ ( 41 )      
     پروردگارا ! مرا به پا دارنده ی نماز کن و فرزندان مرا نیز، پروردگارا ! دعای مرا بپذیر. پروردگارا ، من و پدر و مادرم و همه ی مومنان را در آن روز که حساب برپا می شود بیامرز!                                               ابراهیم                                                                       
7- رَبِّ ارحَمـهُـما کَـما رَبَّـیانی صَـغیـرًا (24 )                          اسراء 
    پروردگارا ! پدر و مادرم را به پاس آن که مرا در کودکی پروردند، ببخشای.
8- وَ قُل رَبِّ اَدخِلنی مُدخَلَ صِدقٍ ؛  وَ اَخرِِجنی مُخرَجَ صِدقٍ
وَ اجـعَل لی مِن لَـدُنـکَ سُلـطانًا نَصیـرًا (80)                              اِسرا
     و بگو : پروردگارا ! مرا در هر کاری به درستی وارد کن و به درستی خارج ساز واز جانب خود برایم حجتی  یاری بخش پدید آور !
9- رَبِّ اشرَح لی صَدری(25) وَ یَسِّر لی اَمری (26)
وَ احـلُل عُقـدَةً مِن لِـسانی (27) یَفـقَهوا قَولی(28)                           طه
    پروردگارا ! به من سعه ی صدر عطا کن . و کارم را برایم آسان ساز. و گره از زبانم بگشای, تا سخنم را عمیقاً دریابند.
10- رَبِّ زِدنی عِلمًا ( 114 )            
     پروردگارا! بر دانشم بیفزای.                  طه
11- وَ قُل رَبِّ اَعوذُبِـکَ مِن هَـمَـزاتِ الشَّـیاطیـنِ (97)
وَ اَعوذُبِـکَ رَبِّ اَن یَحـضُرونِ (98)                      مؤمنون
     و بگو : پروردگارا ! از وسوسه های شیاطین به تو پناه می برم.
و ای پروردگار ! از این که آنان نزد من حاضر شوند( نیز) به تو پناه می آورم.
12- وَ قُل رَبِّ اغـفِر وَ ارحَم وَ اَنتَ خَیرُالرّاحِمینَ  (118)                مؤمنون
     و بگو : پروردگارا ! ببخشای و رحمت آور که تو بهترین مهربانانی !
13- رَبِّ هَب لی حُکـمًا وَ اَلحِقـنی بِالصّـالِحینَ (83)
وَ اجعَلنی لِسانَ صِدقٍ فِی الـآخِرینَ (84)
وَ اجعَلنی مِن وَرَثَـهِ جَنَّـةِ النَّـعیمِ (85)       
     پروردگارا ! مرا حکمت عطا کن و به نیکان ملحق گردان .
وآیندگان ازمن به نیکی یاد کنند ومرا از وارثان بهشت پرنعمت گردان!              شعراء
14- رَبِّ اَوزِعـنی اَن اَشـکُـرَ نِعـمَـتَـکَ الَّتی اَنعَمتَ عَـلَیَّ وَ عَـلی والِدَیَّ وَ اَن اَعمَل صالِحًا تَرضاهُ ؛
وَ اَدخِلنی بِرَحـمَـتِکَ فی عِـبادِکَ الصّـالِـحینَ (19)                         نمل
      پروردگارا ! مرا بر آن دار تا نعمتی را که به من و پدرو مادرم ارزانی داشته ای, شکر کنم و عمل صالحی که می پسندی انجام دهم، و مرا به رحمت خویش در جمع بندگان صالحت درآور !
15- رَبِّ اَوزِعـنی اَن اَشـکُـرَ نِعـمَـتَـکَ الَّتی اَنـعَمـتَ عَـلَیَّ وَ عَـلی والِدَیَّ ؛
وَ اَن اَعـمَـلَ صالِـحًا تَرضاهُ ؛ وَ اَصـلِح لی فی ذُرِّیَّتی؛
اِنّی تُبـتُ اِلَیـکَ وَ اِنّی مِنَ الـمُسـلِـمینَ (15)                        احقاف
     پروردگارا ! در دلم افکن تا نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس گویم و عمل صالحی انجام دهم که تو می پسندی، و فرزندانم را افرادی صالح بگردان. من به سوی تو بازگشتم و از تسلیم شدگان امر تو هستم.
16- رَبِّ هَب لی مِنَ الصّـالِـحیـنَ ( 100)  
      پروردگارا ! فرزندی صالح به من عطا کن!                                      صافات
17- رَبِّ اغـفِر لی وَ لِـوالِـدَیَّ وَ لِـمَن دَخَلَ بَیـتِیَ مُؤمِنًا
وَ لِلـمُؤمِـنیـنَ وَ الـمُؤمِـناتِ (28)                                            نوح
     پروردگارا ! من و پدر ومادرم و هر انسان با ایمان که به خانه ی من وارد شود و هم چنین مردان و زنان با ایمان را ببخشای!
18- رَبَّنا وَ اجعَلـنا مُسـلِـمَیـنَ لَـکَ وَ مِن ذُرِّیَّـتِـنا اُمَّـةًً مُسـلِـمَـةًَ لَـکَ (128)                          بقره
      پروردگارا ! ما را تسلیم فرمان خود گردان و از نسل ما امّتی فرمان بردار خویش پدید آور. !
19- رَبَّـنا آتِـنا فِی الدُّنـیا حَـسَـنَـةً وَ فِی الـآخِـرَةِ حَـسَـنَـةً
وَ قِـنا عَـذابَ الـنّارِ (201)                                                             بقره 
     پروردگارا ! به ما در دنیا و آخرت نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش نگاهدار !
20- رَبَّـنا اَفـرِغ عَـلَیـنا صَبـرًا وَ ثَبِّت اَقـدامَـنا
وَ انـصُرنا عَـلَـی الـقَومَ الـکافِـرینَ (250)                                 بقره
پروردگارا ! برما شکیبایی ببار، و قدم هایمان را استوار ساز و بر قوم کافر پیروزمان گردان !
21- رَبَّـنا لا تُـؤاخِذنا اِن نَـسیـنا اَو اَخـطَأنا ؛
رَبَّنا وَ لا تَحـمِل عَـلَیـنا اِصـرًا کَما حَـمَلـتَـهُو عَلَی الَّذینَ مِن قَبلِنا؛ رَبَّـنا وَ لا تُـحَمِّلـنا ما لاطاقَةَ لَـنا بِه ؛
وَ اعـفُ عَنّا  وَ اغـفِرلَـنا وَ ارحَمـنا ؛ اَنـتَ مَولانا
فَانـصُرنا عَـلَی الـقَومِ الـکافِـرینَ (286)                                      بقره
       پروردگارا ! اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم ما را مواخذه مکن!
بارالها ! تکلیف سنگینی بر ما قرار مده، آنچنانکه بر پیشینیان ما قرار دادی.
بارالها ! آنچه طاقت تحمل آن را نداریم بر ما مقرر مدار، و از ما در گذر،
و ما را بیامرز، و مورد رحمت خود قرار ده که مولای ما تویی،
پس ما را بر گروه کافران یاری و پیروز گردان ! 
22- رَبَّـنا لا تُـزِغ قُـلوبَـنا بَعـدَ اِذ هَدَیـتَـنا
وَ هَب لَـنا مِن لَـدُنـکَ رَحمَةً , اِنَّکَ اَنـتَ الوَهّابُ (8)            آل عمران
       بارالها ! دل های مارا پس از آن که هدایتمان کردی ملغزان،
و ما را از نزد خویش رحمتی ببخشای که همانا تو بسیار بخشنده ای !
23- رَبَّـنا اِنَّـنا آمَنّـا فَاغـفِرلَـنا ذُنوبَـنا ؛
وَ قِـنا عَـذابَ الـنّارِ (16)   
      پروردگارا ! ما ایمان آوردیم ؛ پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش در امان نگهدار!                                                                                  آل عمران
24- رَبّـنا آمَـنّا بِـما اَنـزَلـتَ وَ اتَّـبَعـنَا الرَّسولَ
فَاکـتُبـنا مَعَ الشّاهِـدینَ ( 53)                                                  آل عمران
     پروردگارا! به آنچه نازل کرده ای ایمان آوردیم و از این پیامبر پیروی کردیم؛ پس ما را در شمار شاهدان بنویس.
25- رَبَّنا اغـفِر لَنا ذُنوبَـنا وَ اِسـرافَـنا فی اَمرِنا وَ ثَبِّت اَقـدامَـنا؛
وَ انـصُرنا عَـلَی الـقَومِ الکافِـرینَ (147)                            آل عمران
     پروردگارا ! گناهان ما را بیامرز، و از زیاد رَوی ما در کارمان درگذر،
و قدم هایمان را استوار دار، و ما را بر گروه کافران پیروز گردان .
26- رَبَّنا ما خَـلَقـتَ هذا باطِـلًا سُبـحانَکَ فَـقِنا عَذابَ النّارِ(191)
رَبَّـنا اِنَّـکَ مَن تُدخِـلِ النّارَ فَقَد اَخـزَیـتَـهو ؛
وَ ما لِلظّالِـمیـنَ مِن اَنـصارٍ (192)                        آل عمران
     پروردگارا ! این جهان را بیهوده نیافریده ای، پاکی برای توست، پس ما را از عذاب آتش نگهدار؛
پروردگارا ! به یقین تو هر که را به آتش وارد کنی خوارش کرده ای ، و ستمگران را هیچ یاوری نخواهد بود.
29- رَبَّـنا اِنَّـنا سَـمِعـنا مُـنادیًـا یُـنادِی لِلایمانِ اَن آمِـنَوا بِرَبِّکُم فَـآمَنّآ ؛ 
رَبَّـنا فَـاغـفِرلَـنا ذُنوبَـنا وَ کَفِّـرعَـنّا سَیِّـئاتِـنا وَ تَـوَفَّـنا مَعَ الاَبـرارِ (193)                 آل عمران
    پروردگارا ! به راستی ما شنیدیم فراخواننده ای به ایمان فرا می خواند که به پروردگارتان ایمان بیاورید و ایمان آوردیم.
     بارالها ! پس گناهان ما را ببخش وبدی هایمان را پوشیده دار و ما را با نیکان بمیران:
30- رَبَّـنا وَ آتِـنا ما وَعَدتَـنا عَـلی رُسُـلِـکَ وَ لا تُخـزِنا یَومَ الـقِیامَةِ,  اِنَّکَ لا تُخـلِـفُ الـمیـعادَ (194)
         پروردگارا ! و آنچه بر زبان پیامبرانت به ما وعده کردی به ما ارزانی دار ، و ما را در روز رستاخیز رسوا مگردان! مسلماً تو خلف وعده نمی کنی.            آل عمران 
31- اَللّـهُمَّ رَبَّـنا اَنـزِل عَـلَیـنا مائِـدَةً مِنَ السَّماءِ تَـکونُ لَـنا عیدًا لِـاَوَّ لِـنا وَ آخِـرِنا وَ آیَةً مِنـکَ ؛
وَ ارزُقنا وَ اَنتَ خَیرُالرّازقین(114)           
      خداوندا ! ای پروردگار ما! از آسمان غذایی برای ما بفرست که هم عیدی برای اولین و آخرین ما باشد و هم نشانه ای از سوی تو ، و به ما روزی بخش که تو بهترین روزی دهندگانی !                    مائده
32- رَبَّـنا آتِـنا مِن لَـدُنـکَ رَحـمَـةً وَ هَیِّیء لَـنا مِن اَمـرِنا رَشَـدًا (10)               کهف
     پروردگارا ! ما را از جانب خود رحمتی عطا کن و در کارمان برای ما رشد و تعالی فراهم ساز.
33- رَبَّـنا هَب لَـنا مِن اَزواجِـنا وَ ذُرِّیّـاتِـنا قُرَّةَ اَعـینٍ
وَ اجـعَلـنا لِلـمُتَّـقیـنَ اِمامًا ( 74)                     فرقان
    پروردگارا ! به ما از همسران و فرزندانمان روشنی چشم عطا کن و ما را پیشوای متّقیان گردان.
«  آمینَ یا رَبَّ العالَمینَ    »

صَدَقَ اللّهُ العَلِیُّ العَظیمِ
اَللهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم
خدایا !
چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار
آمینَ یا رَبَّ العالَمینَلیست کل یادداشت های این وبلاگ