سفارش تبلیغ
صبا
بنده خدای خویشتن را چهل روز برای خدا خالص نکرد، مگر آنکه چشمه های حکمت از دلش بر زبانش [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
سه شنبه 89 آذر 9 , ساعت 10:27 عصر

 

به نام خدا
اگر می خواهید از یک مطلب یا یک کتاب چیز های زیادی یاد بگیرید ودر عین حال از آن لذت ببرید این مطلب را بخوانید که یک راهنمای مناسب برای چگونگی مطالعه کردن می باشد .

 

 روش مطالعه    SQ4R 

مطابق نظر توماس ورابینسون

SURVERY            خواندن اجمالی     

QUESTION            سئوال کردن                     READخواندن

REFLECT            منعکس کردن(تفکر)     

RECITE            حفظ کردن                       REVIEW مرور کردن      

روش مطالعه فوق یک روش مناسب برای یادگیری می باشد که شامل6مرحله می باشد.

 Surveryخواندن اجمالی: نخست تمام آن کتاب یا مطلب رایکبار از رو بخوانیدتا یک برداشت

کلی از موضوع وقسمت های مهم آن کسب کنید.

 Quastionسوال کردن: برای هر قسمت یا فصلی از کتاب که می خوانید در رابطه با هدفی

که از مطالعه داریدلازم است (سئوال هایی رادر رابطه با متن خوانده شده مطرح نمایید) یکی

از این راهها این است که عناوین را به سئوال تبدیل کنید.

Readخواندن: در این مرحله مطلب یامتن را بخوانید هنگام مطالعه سعی شود به سئوال هایی

که قبلا طرح کرده اید پاسخ دهیددر این بین مطالب خوانده شده در ذهن شما متناسب

با سئوالات منعکس می گردد .

Reflect تفکر:  سعی کنید با تفکر در باره ی مطالبی که می خوانید آنها را بفهمید وبه آنها

معنی بدهید برای رسیدن به این منظور می شود این کارها را انجام داد 1-ربط دادن مطالب

خوانده شده به محفوظات ذهنی گذشته 2-ربط دادن نکات فرعی به نکات اصلی 3-کوشش

در جهت حل یا رفع تناقضات موجود .

Recite حفظ کردن : بعد از خواندن هر قسمت سعی کنید مطالب مهم آن را به یاد بیاورید وبرای خود بازگو کنید در ضمن این کار نیز به سئوال هایی که طرح کرده اید پاسخ دهید حفظ کردن کمک می کند تا بر درک خود نظارت کنید واز این راه معلوم شود که چه قسمت هایی را خوب یاد نگرفته اید تا آنها را مجددا از نو بخوانید.

 Review    مرور کردن: وقتی خواندن تمام مطلب یا متن به اتمام رسید آن را مرور و

بازبینی کنید بهترین راه مرور کردن این است که بکوشیدتا بدون مراجعه به متن سئوال های

مهم را جواب دهید وقسمت هایی را که نتوانستید جواب دهید را دوباره بخوانید (سعی در

جواب دادن به سئوال های اساسی بهترین راه مرور کردن است.)


   1   2   3   4   5      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ