سفارش تبلیغ
صبا
دنیا، بر دشمنان یکدیگر تنگ است . [امام علی علیه السلام]
 
جمعه 91 آبان 26 , ساعت 6:18 عصر

شیوه نامه ی ارزش یابی درس زبان و ادبیات فارسی پایه ی ششم  

ساعات آموزش

مواد درسی

نوع آزمون و ارزش یابی

5 ساعت

 در هفته

 1 : مهارت های خوانداری فارسی 

2- مهارت های نوشتاری: املا 

3- مهارت های نوشتاری: نگارش و انشا

 شفاهی  آزمون عملکردی 

کتبی 

کتبی

 تذکر: از تفکیک ساعت و موضوع آموزش مهارت های زبانی و واگذاری آن به برنامه های دیگر ،جداً خودداری شود.بی توجهی به این مساله ، آسیب اصلی برنامه در سال های گذشته بوده است.
درس زبان و ادبیات فارسی به سه ماده ی درسی ، بخش شده است :
1) مهارت های خوانداری فارسی
2) مهارت های نوشتاری : الف - املا
 3) مهارت های نوشتاری : ب - نگارش و انشا
هر یک از این سه عنوان درس ، به صورت مستقل ، بیست نمره دارند ، چگونگی ارزش یابی و نمره گذاری درس ها در پی ، می آید.
1
فارسی (مهارت های خوانداری) ، این درس به آموزش و تقویت مهارت های شفاهی یا گفتاری زبان می پردازد. در ارزش یابی هم انتظار می رود ، پاره مهارت های خوانداری زبان ، مورد توّجه همکارن قرار گیرد.
در این برنامه تاکید بر تقویت مهارت های گوش کردن ، تمرکز داشتن ، درست حرف زدن ، گفت و گوی دو نفره ، گفت و گو در جمع ، خوانش صحیح متن و حفظ شعر از اهداف اساسی است که با هم دیده شده اند .در ارزش یابی باید استقلال آن ها حفظ شود.
از سوی دیگر در کتاب فارسی علاوه بر متون نظم و نثر فارسی گذشته و   معاصر ، درک و فهم محتوای متون نیز ضروری است بدین منظور در ارزشیابی توجه به توانایی تفکر ، قدرت نقد و بررسی و تحلیل نیز در نظر گرفته شده است.
یادآوری :آزمون پایانی مهارت های خوانداری فارسی به صورت شفاهی برگزار می شود ولی برای این که همکاران بتوانند از همه ی دانش آموزان ارزشیابی یکسانی به عمل آورند و نمره هایی برای هر یک داشته باشند، پیشنهاد می شود : ماهی یک بار آزمون کتبی هم برای ارزشیابی از فارسی برگزار شود. در برگزاری این آزمون ،پرسش های صفحه های نخست هر درس در کتاب مهارت های نوشتاری با عنوان «فعالیت های متن درس» می تواند به کار گرفته شود. (ارزیابی تکوینی یا مستمر).        
نوشته شده توسط دکتر فریدون اکبری شلدره از مولفان کتب فارسی دوره ی ابتدایی                                  لیست کل یادداشت های این وبلاگ