سفارش تبلیغ
صبا
دل احمق در دهانش و دهان حکیم دردلش است . [امام عسکری علیه السلام]
 
دوشنبه 92 فروردین 26 , ساعت 11:15 عصر

سوره قیامت : پیامبر (ص) فرمودند: هر کس این سوره را بخواند من و جبر ئیل در قیامت شهادت خواهیم داد که او در دنیا به قیامت  یقین داشته وهنگامی که از قبرش بیرون می آید چهره اش نورانی است . و نور او در پیشا پیش او روشنی می بخشند و مداومت در خواندن آن موجب افزایش روزی می شود .                                         
سوره دهر : امام صادق (ع) فرمودند :تلاوت این سوره نفس را قوی و اعصاب را محکم می کند و اضطراب را از بین می برد .
سوره مرسلات : امام صادق  (ع) فرمودند: هر کس این سوره را بخواند خداوند بین او و حضرت محمد  (ص) آشنایی ایجاد می کند.
سوره نبأ: پیامبر (ص)  فرمودند : هر کس این سوره را بخواند و حفظ کند در روز قیامت حساب اعمال او فقط به اندازه  خواندن یک نماز  واجب طول می کشد تا اینکه وارد بهشت شود .
سوره ناز عات :  پیامبر اکرم (ص)  فر مودند : هر کس این سوره را بخواند از عذاب خدا ایمن می گردد و خداوند او را در  قیامت از شراب خنک سیراب می کند و هر کس هنگام رو به رو شدن با دشمن آن را بخواند از شر آنها سالم خواهد ماند .
سوره عبس : پیامبر اکرم (ص) فرمودند : هر کس این سوره را بسیار بخواند روز قیامت در حالی  محشور می شود که صورتش خندان است.
سوره تکویر : پیامبر اکرم (ص)  فر مودند : هر کس این سوره را بخواند خداوند در قیامت هنگام تقسیم نامه اعمال او را از رسوایی نجات می دهد . و به  صورت پیغمبر در حالی نگاه خواهد کرد که از خطرات ایمن است و هر کس آنرا بر درد چشم بخواند به خواست خدا بهبود می یابد
سوره انفطار : امام صادق (ع) فرمودند : کسی که در نماز واجب و مستحب این سوره و سوره انشقاق را بخواند خداوند بین او و حاجتش فاصله نمی ا ندازد و مانعی بین او و خدا نخواهد بود و پیوسته خدا به او می نگرد تا از حساب مردم فارغ شود .
سوره مطففین: پیامبر اکرم (ص) فرمودند : هر کس به خواندن این سوره مداومت کند خداوند او را از ((رحیق مختوم)) سیراب خواهد کرد و اگر بر چیز ذخیره ای خوانده شود خدا آن را از هر آفتی حفظ می کند .
سوره انشقاق:رسول خدا  (ص) فرمودند:هرکس به خواندن این سوره مداومت نماید  خداوند او را از دادن نامه اعمال از پشت سرش نجات میدهد.
سوره بروج: پیامبر (ص)  فرمودند :هر کس این سوره را بخواند ده برابرتعداد افرادی که در روز جمعه وروز عرفه اجتماع می کنند خدا به او پاداش می دهد وخواندن آن موجب نجات از ترس وشدائد است.   
سوره طارق: امام صادق (ع) فرمودند:کسی که در نمازهای واجب این سوره را بخواند درروز قیامت نز د خداوند دارای مقام ومنزلتی بوده ودر بهشت از دوستان پیامبران ودوستان یاران او خواهد بود.
سوره اعلی: امام صادق (ع)فرمودند: کسی که این سوره را در نمازهای واجب یا  مستحب بخوانددر روز قیامت به او می گویند از هر کدام از درهای بهشت که می خواهی وارد شو.                                     
سوره غاشیه: پیامبر (ص) فرمودند :هر کس این سوره را بخواندخداوند حساب او رادر قیامت آسان می کند واگر بر بچه ای که زیاد گریه می کند بخواند آرامش خواهد یافت.
سوره فجر : این سوره از آن امام حسین (ع) است و کسی که آن را در نماز  بخواند در روز قیامت با امام حسین (ع) ودر درجه او در بهشت می باشد .
سوره بلد : پیامبر اکرم (ص)  فرمودند : هر کس این سوره را بخواند خداوند او را در قیامت از غضب خود امان می دهد و از ( عقبه کوود ) (( عقبه کوود یکی از عقبات در قیامت است که عبو ر از آن بسیار دشوار است . )) نجاتش می دهد .
سوره شمس : پیامبر اکرم (ص) فر مودند : هر کس این سوره را بخواند گویا به اندازه همه چیز هایی که خورشید و ماه برآن می تابد صدقه داده است  و هر کس کم تو فیق باشد باید به خواندن آن مداومت کند که تا خدا  توفیقش را زیاد فرمایدو آن موجب قوی شدن حافظه می گردد.
سوره لیل : پیامبر (ص) فر مودند : هر کس  مداومت بر قرائت آن داشته باشد خداوند آنقدر به او پاداش می دهد تا راضی شود و هر کس موقع خواب آنرا بیست بار بخواند خواب خیر می بیند و هر کس در نماز عشاء این سوره را بخواند مانند این است که همه قرآن را  خوانده و نمازش قبول است.
سوره ضحی  : امام صادق(ع)  فرمودند : هر کس سوره های (( شمس, لیل , ضحی,انشراح )) را در روز یا شب بخواند همه اعضای او در قیامت به نفع او گواهی می دهند .
سوره انشراح : پیامبر اکرم (ص) فر مودند : هر کس این سوره را بخواند خداوند یقین و عافیت به او عطا می کند وهر کس آن را برای درد سینه ویا به قصد آن بنویسد خداوند شفایش می دهد .
سوره تین : پیامبر اکرم (ص)  فرمودند: هر کس این سوره را بخواند پاداشی بی شمار خواهد داشت  مانند کسی است که پیامبر را ملا قات کرده باشد وغمناک باشد خداوند غم او را از بین می برد  و هر گاه بر غذایی خوانده شود  خداوند ضرر آنرا از بین برده و آن غذا موجب شفا می شود .
سوره علق : امام صادق (ع)  فرمودند : هر کس این سوره را در روز یا شب تلاوت نماید و در همان شب یا روز بمیرد شهید مرده است  و خداوند در روز قیامت او را شهید بر می انگیزد  وشهید زنده می نماید و مانند کسی است که در را ه خدا  در رکاب رسول خدا شمشیر زده است.  
سوره قدر : امام باقر (ع) فرمودند : کسی که با صدای بلند سوره قدر را بخواند مانند کسی است که در راه خدا شمشیر کشیده است و کسی که آنرا با صدای آهسته بخواند مانند کسی است که در راه خدا در خون خود غلتیده است و کسی که ده بار آنرا بخواند خدا هزار گناه او را  پاک می نماید.
سوره بینه  : پیامبر (ص) فر مودند : کسی که این سوره را بخواند در روز قیامت با حصرت علی (ع) رفیق خواهد بود.            
سوره زلزال : امام صادق(ع) فر مودند: کسی که در نماز های مستحب آنرا بخواند هیچگاه دچار زلزله نخواهد شد و هنگامی که میمیرد به بهشت می رود و خدا می فرماید بهشتم را بر تو حلال کردم و در هر جای آن که می خواهی و دوست داری ساکن شو.لیست کل یادداشت های این وبلاگ