سفارش تبلیغ
صبا
[ و فرمود : ] از خدا بترسید ، ترسیدن وارسته‏اى که دامن به کمر زده و خود را آماده ساخته ، و در فرصتى که داشته کوشیده و ترسان به راه بندگى تاخته و نگریسته است در آنجا که رخت بایدش کشید و پایان کار و عاقبتى که بدان خواهد رسید . [نهج البلاغه]
 
سه شنبه 92 فروردین 20 , ساعت 12:5 صبح

سوره زخرف: امام باقر (ع) فرمودند : کسی که بر تلاوت این سوره مداومت نماید خداوند در قبر او را از حشرات و حیوانات سمی زمین و فشار قبر ایمن می نماید تا زمانی که در پیشگاه خداوند حاضر شود آنگا ه این سوره حاضر شده و او را به بهشت می برند .
سوره دخان
: امام باقر (ع) فرموده: هر کسی که سوره دخان را در نماز های واجب و مستحب بخواند خداوند او را امان یافته بر می انگیزد و در زیر عرش خود بر او سایه می افکند و در حساب بر او آسان گرفته و نامه عملش به دست راستش داده می شود.
سوره جاثیه: امام صادق (ع) فرمودند : ثواب کسی که سوره ی جاثیه را بخواند این است که هیچ گاه جنهم را ند ید ه. و سر و صدای آتش جهنم را نخواهد شنید و همراه با حضرت محمد (ص) خواهد بود.
سوره احقاف : پیامبر (ص) فرمودند : هر کس این سوره را بخواند به تعداد پاهایی که در زمین راه رفته به اندازه ده برابر انها حسنه برای او نوشته می شود. و همان اندازه کار های بد از او محو می گردد. و به همان مقدار مقامش بالا می رود.
ثواب سوره هایی که با ((حم)) اغاز می شود
: امام صادق (ع) فرمودند : سوره هایی که با (( حم )) اغاز می شوند گیاهان خوشبوی قرآنند هنگامی که ان را تلاوت نمودید خدارا به خاطر تلاوت آن حمد و ستایش کنید . زیرا وقتی که کسی این سوره را تلاوت می کند از دهان او بویی خوش تر از مشک اعلی و انبر خارج می شود و خدا کسی را که این سوره را می خواند به او و دوستان و همسایگانش و اشنایانش رحم می کند.
سوره محمد (ص) : پیامبر اکرم (ص) فرمودند : هر کس این سوره را بخواند در قیامت وقتی که از قبرش بیرون می اید به هر طرف نگاه کند چهره ی پیامبر(ص) را می بیند. و خداوند او را از نهر های بهشت سیراب می کند. سوره فتح : امام صادق (ع) فرمودند : هر کس که بر خواندن این سوره مداومت نماید در روز قیامت منادی او را به گونه ای که مردم می شنوند ندا می کند :تو از بندگان مخلص من هستی و می گوید او را در بهشت های زیبا واردش کنید . و به او نوشابه ای بدهید که چون کافو ر خنک است .
سوره حجرات : امام صادق (ع) فرمودند: کسی که سوره حجرات را در هر روز یا هر شب بخواند از زائران پیامبر خواهد بود سوره ((ق)): پیامبر (ص) فر مودند : هر کس این سوره را بخواند خدا سکرات مرگ را بر او آسان می کند. سوره ذاریات : امام صادق(ع) فرمودند : کسی که این سوره را در روز یا در شب بخواند خداوند امو ر زندگی اش را اصلاح و روزیش رازیاد می کند وقبرش را با چراغی که تا روز قیامت روشن است نورانی می کند.
سوره طور " امام صادق(ع) وامام باقر(ع) فر مودند : کسی که این سوره را تلاوت کند خدا خیر دنیا و آخرت را به او عطا می کند .
سوره نجم : پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس این سوره را هر شب یاهرروزبخواند به اندازه ده برابر کسانی که پیامبر(ص) را تصدیق کرده اند خداوند به او حسنه می دهد .
سوره قمر : امام صادق (ع*) فرمود : کسی که این سوره را تلاوت نماید خداوند او را سوار بر شتری از شتران بهشت از قبر خارج می سازد .
سوره الرحمن : امام صادق (ع) فرمود : کسی که این سوره را تلاوت نماید و هر بار که آیه ((فبای آلاء ربکما تکذبان )) را می خواند بگوید ((لا بشی ء من آلائک ربِّ اکذب )) اگر در شب آن را بخواند و بمیرد شهید مرده است واگر در روز بخواند وبمیرد باز هم شهید مرده است .
سوره واقعه: امام باقر فرمودند : کسی که هر شب قبل از خواب سوره واقعه را بخواند خدای را در حالی ملاقات می کند که صورتش مانند ماه شب چهارده است.
سوره حدید : از امام باقر (ع) روایت شده که فرمود : هرکس همه سوره های ((مسبّحات )) یعنی سوره هایی که اول آنها ((سبّح یا یُسبّحُ))است پیش از خواب بخواند قبل از اینکه بمیرد امام زمان (عج) را خواهد دید و هر گاه بمیرد در جوار پیامبر خواهد بود
سوره مجادله : امام صادق (ع) فرمود : هر این سوره را نزد مریضی که خوابش نمی بر د بخواند . آن مریض با آرامش به خواب می رود اگر کسی هر روز و هر شب این سوره را بخواند از خطرات شب محفو ظ می گردد و اگر موقع ذخیره کردن و دفن کردن چیزی خوانده شود آن مال در همان جا محفو ظ خواهد ماند . و اگر نوشته شود در انبا ر حبوبات گذاشته شود با اذن خدا موجودات نابود کننده حبوبات زایل خواهند شد .
سوره حشر : پیامبر اکرم (ص) فرمودند: کسی که این سوره را تلاوت نماید هیچ بهشت و جهنم و عرش و کرسی حجاب و آسمان وزمین وهوا و باد وپرنده و ما ه.. .و فرشته ای نمی ماند مگر اینکه بر او درود فرستاده واگر بمیرد شهید مرده است .
سوره ممتحنه : امام سجاد (ع) فرمودند : کسی که این سوره را در نماز واجب و مستحب بخواند خدا دلش را برای ایمان خالص می گرداند هیچگاه دچار فقر نشده و خود و فر زندانش دیوانه نشوند . سوره صف : پیامبر (ص) فرمود : هر کس که این سوره را بخواند چندی که زنده است حضرت عیسی (ع) برای او استغفار می کند وبعد از مرگش رفیق او خواهد بود. و هر کس در سفر آن را بخواند خدا او را حفظ می کند و مشکلات او را کفایت می کند تا اینکه به سلامت از سفر باز گردد.
سوره جمعه : امام صادق (ع) فر مودند : واجب است شیعه ما در شب جمعه سوره جمعه وا علی و در نماز ظهر جمعه سوره جمعه و منافقین را بخواند . کسی که این عمل را انجام دهد گویا عمل رسول خدا (ص) را به جا آورده و بهشت ازآن اوست.
سوره منافقین
: امام صادق فرمودند : هر کس ان را بر درد چشم بخواند خداوند آن را تخفیف د اده و محو می کند و هر کس آن را بر درد های باطنی بخواند . ان در د آرامش یافته و به قدرت خدا زایل می شود . سوره تغابن : امام صادق(ع) فرمود : هر کس این سوره را در نماز واجب بخواند این سوره در قیامت شفاعت کننده او خواهد بود و نزد کسی که شهادت او را قبول داشته باشد شاهد عادلی می شود و از او جدا نخواهد شد تا او رابه بهشت ببرد.
سوره طلاق : پیامبر اکرم(ص) فرمودند : هر کس این سوره را بخواند خداوند ثواب توبه نصوح به او عطا می فر ماید .
سوره تبارک : پیامبر(ص) فرمودند : هر کس این سوره را حفظ کند در قبر مونس او خواهد بود ودر قیامت نزد خدا او را شفاعت می کند تا اینکه به بهشت داخل شود . و هر کس آنرا بخواند و ثوابش را هدیه کند برای برادرانش فوری و مانند برق به آنها می رسد و عذاب آنها را کم کرده و در قبر مونس آنها می شود . سوره قلم : امام صادق (ع)فرمود :کسی که سوره قلم را در نماز واجب یا مستحب بخواند خداوند او را برای همیشه از فقر ایمن نموده و هنگامی که بمیرد او را از عذاب قبر پناه می دهد .
سوره حاقّه : امام باقر (ع) فرمودند : سوره حاقّهرا زیاد بخوانید که قرائت آن در نماز های واجب و مستحب جز ئی از ایمان به خدا و رسولش می باشد . زیرا این سوره در باره حضرت علی و معاویه نازل شده است و خواننده این سوره تا روز دیدار خدا دین خود رااز دست نخواهد داد .
سوره معارج
:پیامبر اکرم(ص) فرمودند:هرکس این سوره را بخواند مانندمؤمنانی خواهد بود که دعوت حضرت نوح را درک وقبول کرده اند واگردر زندان وامثال آن محبوس باشند خداوند اورا نجات داده وحفظ می کند تا به محل خود برگردد.
سوره نوح
:امام صادق (ع) فرمودند: هر کس شب یا روز به خواندن آن مداومت کند نمی میرد تااینکه جای خود را در بهشت ببیند واگر هنگام درخواست حاجت از خدا خوانده شود به اذن خدا روا خواهد شد.
سوره جن
:امام صادق (ع) فرموده:کسی که سوره جن را زیاد بخواند هیچ گاه دچار چشم زخم سحر جادو و مکر نخواهد شد وهمراه با پیامبر (ص)بوده وخواهد گفت: پروردگارا من جز همراهی با حضرت رسول خدا چیز دیگری نمی خواهم.
سوره مزمّل
:امام صادق (ع)فرمودند:هر کس به خواندن آن مداومت کند وپیامبر (ص) را در خواب ببیند وحاجت هایی از او بخواهد خداوند از خواسته های او هر آنچه که خیر باشد به او عطا می کند وهر کس آن «را در شب جمعه صد بار بخواند خدا هزار گناه او را می آمرزد وهزار حسنه برای او می نویسد.
سوره مدّثر
:امام باقر (ع) فرمودند:کسی که در نماز واجب این سوره را بخواند به عهده ی خدا وند است که او را همراه با پیامبر در درجه حضرت محمد (ص) قرار دهد ودر زندگی دنیا هیچ بدبختی نخواهد دید.لیست کل یادداشت های این وبلاگ