سفارش تبلیغ
صبا
حکیم، کسی است که بدی را با خوبی پاداش دهد . [امام علی علیه السلام]
 
سه شنبه 92 فروردین 27 , ساعت 10:0 عصر

 سوره عادیات : پیامبر (ص) فرمودند : هر کس این سوره را بخواند به اندازه تلاوت تمام قرآن ثواب برده است و هر کس که مدیون باشد و برخواندن این سوره مداومت کند خدا او را در ادای دینش یاری خواهد کرد هر چند که قر ضش زیاد باشد.

سوره قارعه: امام باقر (ع) فرمودند: هر کس سوره قارعه را زیاد بخواند خداوند او را از فتنه دجّال و ایمان به دجّال و نیز در روز قیامت از چرکهای جهنم مصون می دارد .

سوره تکاثر : امام صادق  (ع) فر مودند : کسی که سوره تکاثر را در نماز واجبش بخواند ثواب صد شهید برای او نوشته می شود و کسی که آنرا در نماز مستحب بخواند ثواب پنجاه شهید برای او نوشته میشود ودر نماز واجبش چهل صف از فرشتگان با او نماز می خوانند و اگر در هنگام خواب این سوره را بخواند از عذاب قبر در امان است و اگر هنگام بارش باران بخواند خداوند او را می آمرزد.

سوره عصر :پیامبر (ص) فرمودند: هر کس این سوره را بخواند خدا برای او ده حسنه می نویسد و اگر بر چیزی در زیر زمین خوانده شود خدا آنرا حفظ می کند تا اینکه صاحبش آنرا بیرون آورده.

سوره همزه: امام صادق(ع) فر مودند : کسی که این سوره را در نماز های واجبش بخواند خداوند روزی اش را زیاد کرده و مرگ بد را از او دفع می کند.

سوره فیل : امام صادق (ع) فر مودند : کسی که در نمازهای واجبش سوره فیل را بخواند در روز قیامت هر دشت و کوهی شهادت می دهند که او از نماز گزاران است و او را به بهشت می برند و از او حساب اعمال نمی خواهند زیراخدا چنین افراد را دوست دارد .

سوره قریش : پیامبر(ص) فر مودند : هر کس این سوره را بخواند خداوند به اندازه طواف خانه کعبه و اعتکاف در مسجد الحرا م به او پاداش می دهد و اگر بر طعامی خوانده شود  آن موجب شفا می گردد. وهر گز به خورنده اش اذیت نخواهد کرد.

سوره ماعون : امام باقر (ع) فر مودند : کسی که سوره ماعون را در نمازهای واجب و نافله بخواند از کسانی خواهد بود که خدا نماز و روزه آنهارا قبول خواهد کرد و از او حساب اعمال  در مورد کارهایی که در دنیا انجام داده اندنمی خواهند .  

سوره کوثر : امام صادق  (ع) فرمودند: کسی که این سوره را در نماز های  واجب ومستحب بخواند خدا در روز قیامت او رااز حوض کوثر سیراب می کند و هم صحبت با پیامبر در زیر درخت طوبی خواهد بود.

سوره کافرون : پیامبر(ص) فرمودند:  هر کس این سوره را بخواند خدا به انداز ه  خواندن ربع قرآن به او پاداش می دهد و از تر س بزرگ روز قیامت خدا نجاتش میدهد و هر کس آنرا هنگام طلوع خورشید ده بار بخواند و حاجت های دنیوی و اخروی خود را از خدا بخواهد در صورتی که معصیت نباشد خدا آنرا اجابت می کند.

سوره نصر : پیامبر (ص) فر مودند: هر کس این سوره را بخواند مانند کسی است که در فتح مکه در رکاب پیامبر بوده و هر کس آنرا در نمازش بعد از حمد بخواند نمازش به نحو احسن قبول میشود.

سوره مسد: امام صادق (ع) فرمودند: هر گاه سوره مسد را تلاوت نمودید ابو الهب را نفرین کنید زیرا همانا او از کسانی بود که پیامبرو آنچه که از جانب خدا بر پیامبر نازل می شد را تکذیب می نمود .

سوره توحید: از پیامبر (ص) نقل شده که می فرماید: کسی که به هنگام خواب صد بار سوره توحید را بخواند خدا گناهان پنجاه سال او را می بخشد .

سوره های فلق و ناس: از امام رضا (ع) نقل شده که فر موده اند : هر کس از کودکی متعهد باشد  که در هر شب هر یک از سوره های فلق و ناس راسه بار وسوره توحید را صد یا پنجاه بار بخواند خدا هر گونه ناراحتی و عوارض را از کودکان دور می کند و فساد معده را از او دور می کند و خون در رگ هایش به صورت معتدل جریان پیدا می کند و اگر این کار را تا  سن پیری ادامه دهد تا  روز مرگش از بلاها محفوظ خواهد بود.

 


   1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ