سفارش تبلیغ
صبا
چون از کارى ترسى بدان درشو ، که خود را سخت پاییدن دشوارتر تا در نشدن در کار و ترسیدن . [نهج البلاغه]
 
سه شنبه 93 دی 2 , ساعت 10:54 عصر

خدایا

ای خداوندا!
به علمای ما مسئولیت،
و به عوام ما علم،
به مومنان ما روشنایی، و
به روشنفکران ما ایمان،
و به متعصبین ما فهم، و
به فهمیدگان ما تعصب،
به زنان ما شعور و
به مردان ما شرف،
و به پیران ما آگاهی و
به جوانان ما اصالت،
به اساتید ما عقیده و
به دانشجویان ما.... نیز عقیده،
به خفتگان ما بیداری و
به بیداران ما اراده،
به مبلغان ما حقیقت و
به دینداران ما دین،
به نویسندگان ما تعهد و
به هنرمندان ما درد،
و به شاعران ما شعور و
به محققان ما هدف ،
به نومیدان ما امید و
به ضعیفان ما نیرو
و به محافظه کاران ما گستاخی،
و به نشستگان ما قیام و
به راکدان ما تکان،
و به مردگان ما حیات، و
به کوران ما نگاه
و به خاموشان ما فریاد،
و به مسلمانان ما قرآن
و
به شیعیان ما علی،
و به فرقه های ما وحدت،
و به حسودان شفا
به خودبینان ما انصاف،
به فحاشان ما ادب،
به مجاهدان ما صبر
و به مردم خودآگاهی،
و به همه ملت ما،
                  همت تصمیم و
                          استعداد فداکاری و
                                      شایستگی نجات و
                                                     عزت ببخشا.

الهی آمین 

دکتر علی شریعتی

 

 

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ